Garantie

Elke KOLTEC spanninggever wordt gedurende een periode van twee jaar na de verkoopdatum gegarandeerd tegen materiaal- en constructiefouten, indien u een bewijs van aankoop kunt overleggen, of gedurende twee jaar na fabricagedatum, als u geen aankoopbewijs kunt tonen.

De verplichting van KOLTEC BV bij deze garantie beperkt zich tot het repareren of vervangen van dat onderdeel van de spanninggever, dat naar het oordeel van KOLTEC BV defect is en wordt gedekt door de voorwaarden van deze garantie.

Als een dergelijk defect zich voordoet tijdens de garantietermijn, moet u het apparaat opsturen naar of inleveren bij de leverancier.

De garantie geldt niet, als het defect aan de spanninggever is veroorzaakt door onzorgvuldig handelen, misbruik, verwaarlozing, vocht, blikseminslag of een andere oorzaak die geen relatie heeft met materiaal- of constructiefouten.

U kunt KOLTEC BV onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk stellen voor incidentele, speciale, indirecte of gevolgschaden van welke aard dan ook.