FAQ overview

 

Algemeen & werking

Hoe voorkom ik een snelle slijtage van mijn afrastering?

Zorg ervoor dat uw elektrische afrastering werkt. Dit voorkomt dat de dieren in contact komen met het raster. Ze zullen er dan niet onderdoor gaan grazen, overheen hangen of er tegenaan duwen. Dit zou uw geleiders kapot maken. Ook het goed gespannen houden van uw draad, koord en/of lint voorkomt dat uw afrastering door de invloeden van het weer en de wind zal slijten in bijvoorbeeld de isolatoren, zeker bij lint is dit erg belangrijk. Gebruik dan ook de juiste sterke isolatoren bij begin/eindpunten en in de hoeken om uw geleider goed te spannen. 

Hoe weet ik of ik voldoende aarding heb?

  • klik hier  voor een test waarmee u kunt controleren of uw aardingscapaciteit voldoende is. Pas als de spanning voldoende wordt teruggevoerd op de aarde aansluiting van het apparaat zorgt het ervoor dat het circuit gesloten wordt. Het dier voelt dan de maximale schok van de stroomimpulsen.
    Pas als uw aardingscapaciteit voldoende is heeft u het volledige vermogen van uw apparaat tot uw beschikking.

 

Hoe werkt schrikdraad?

Klik hier voor een schematisch overzicht van de werking en ontdek hoe schrikdraad werkt.

Is schrikdraad gevaarlijk voor iemand met een pacemaker?

Er zijn geen directe aanwijzingen dat schrikdraad gevaarlijk is voor iemand met een pacemaker. Uit voorzorg is toch het advies om contact met schrikdraad proberen te voorkomen.
Mocht men toch een schok van een schrikdraad systeem krijgen en men voelt zich nadien onwel, zoek dan altijd medische hulp om er zeker van te zijn dat de pacemaker niet is beïnvloed.

Moet mijn elektrische afrastering rond lopen?

Nee dit is niet nodig. Ook een geleider die slechts aan één kant is verbonden is met een spanningsdraad kan onder spanning worden gezet.  Echter is de kwaliteit, het  geleidend vermogen van de draad dan wel van groot belang om een bepaalde afstand te kunnen voorzien van spanning. Indien er de mogelijkheid bestaat om de afrastering rond te laten lopen en alle rasterdraden met elkaar in verbinding te brengen dan is dit zeker aan te bevelen. Dit  zorgt voor meer zekerheid van spanning op al uw rasterdraden in de afrastering.

Op wat voor een hoogtes moet ik mijn rasterdraden monteren?

  • klik hier voor een adviestabel met draadhoogte per type dier

Waarom is 230 Volt uit het stopcontact wel gevaarlijk en 10.000 Volt van mijn elektrische afrastering niet?

Schrikdraad apparatuur geeft stroomimpulsen af met een frequentie van 1 Hertz. Dit wil zeggen maximaal 1 impuls per seconde (het tikken van uw apparaat). Hierdoor is er tussen de stroomimpulsen door voldoende tijd om te reageren en het contact met de afrastering te verbreken. De wisselspanning die in Europa uit het stopcontact komt is 50 Hertz,. Dit zijn dus maar liefst 50 pulsen per seconde! Daarom zal er dan ook te weinig reactietijd zijn om het contact met de spanningsgever te verbreken en is dus gevaarlijk!

Waarom zou ik een bliksemafleider installeren?

klik hier voor de werking en installatie van de bliksemafleider. Deze bliksemafleider biedt de noodzakelijke bescherming door het afvoeren van overspanning in de lucht naar de aarde. Hiermee wordt de kans op een blikseminslag en schade aan uw apparaat of afrastering verkleind.

Wat is het belang van juiste verbindingen?

Zwakke verbindingen zoals knopen in kunststof draad, koord of lint veroorzaken veel overgangsweerstand. Dit geeft al snel verlies van spanning en maakt het lastig om de afrastering overal goed op spanning te houden. Gebruik daarom metalen verbinders voor een goede doorgave van de spanning. Probeer de verschillende rasterdraden ongeveer iedere 200 meter met elkaar te verbinden. Dit versterkt het geleidend vermogen van uw geleider.

Apparaten

Er zijn verschillende voedingsbronnen: netstroom; accu's en batterijen. Welke moet ik kiezen?

Indien u uw apparaat kunt voeden met 230 Volt netstroom dan is dit zeker aan te bevelen. Deze keuze is het goedkoopst en meest bedrijfszeker.

Een 12 Volt accuapparaat kunt u het beste gebruiken als er geen netstroom voor handen is. Zeker als het gaat om een afrastering van meer dan 500 meter of bij de wat lastiger achter een elektrische afrastering te houden dieren zoals schapen, geiten, pluimvee of wild, dan heeft een 12V accu systeem de voorkeur boven een 9 volt batterij apparaat.
Een 12V accu systeem is oplaadbaar en dus milieuvriendelijk in gebruik. Indien u meer bedrijfszekerheid en gebruikersgemak wil creëren dan is een 12V accu systeem eenvoudig uit te rusten met een zonnepaneel welke de accu dan zal voorzien van de benodigde energie.

Voor kortere en/of tijdelijke afrasteringen in combinatie met gemakkelijk achter schrikdraad te houden dieren zoals paarden of runderen kunt u gebruik maken van een 9 Volt batterijapparaat. Deze apparaten zijn compact en gemakkelijk te verplaatsen, maar het vermogen is beperkter dan bij een 12V accu systeem.

Kan ik mijn 9-12 Volt batterijapparaat op een 12 Volt accu laten werken?

Ja dit kan met behulp van accu-aansluitsets voor batterijapparaten. (artikelnr. 162-60000 en 152-80017)

Kan ik mijn 9-12 Volt batterijapparaat op zonne-energie laten werken?

Met de 5 watt solar kit (artnr. 162-85507) kunt u ook van uw (12V) batterijapparaat een solar-unit maken. Dit is een duurzame oplossing, zal de kosten op batterijen besparen en creëert meer zekerheid van spanning op uw afrastering.

Wat is de aardaansluiting/stroomaansluiting van het apparaat?

De spanningsaansluiting is bij KOLTEC apparatuur in bijna alle gevallen de rechtse aansluiting. Sommige apparaten beschikken over een extra uitgang op halve spanning, dit is dan de middelste aansluiting. Spanningsaansluitingen worden weergegeven met het volgende symbool.
De aarde aansluiting zit meestal links op het apparaat en wordt aangeduid met  het aarde symbool File:Earth Ground.svg 

Service

Hoeveel garantie zit er op een reparatie?

Bij een herstelling geven wij 1 jaar garantie op de specifieke reparatie.

Hoeveel jaar garantie wordt er gegeven?

Op alle elektronische producten wordt 2 jaar garantie gegeven. Ingaande vanaf de originele aankoop datum. Uw aankoopnota van het apparaat is het garantiebewijs. Als u die niet (meer) in uw bezit heeft, geldt de productiedatum.

Mijn apparaat is stuk waar kan ik terecht?

Meldt u bij de winkel waar u het apparaat heeft gekocht of neem contact op met KOLTEC voor een verdere afhandeling. Op alle elektronische producten wordt 2 jaar garantie gegeven ingaand vanaf de aankoop datum. In geval van garantie is de aankoopnota van het apparaat uw garantiebewijs.
Alle op deze website afgebeelde apparaten worden door KOLTEC nog hersteld. Heeft u een ouder apparaat dan kan de leeftijd van uw apparaat wel een rol spelen in het feit of herstelling economisch en technisch nog verantwoord is. Klik op de link voor een reparatie-overzicht van apparaten welke door Koltec mogelijk nog wel of niet meer kunnen worden hersteld.

Storing of probleem

Als ik mijn schrikdraadapparaat aanzet klapt de aardlekschakelaar eruit?

Mogelijk komt de aansluitkabel waarmee u uw schrikdraadapparaat heeft aangesloten op uw afrastering ergens tegen een leiding van uw netstroom. Dit kan een storing veroorzaken waardoor de aardlekschakelaar eruit klapt.
Is dit niet het geval dan is hoogst waarschijnlijk de trafo in uw schrikdraadapparaat kapot, neem contact op met uw dealer voor de herstelling van uw apparaat. De leeftijd van uw apparaat kan wel een rol spelen in het feit of herstelling economisch en technisch nog verantwoord is.
Klik op de link voor een reparatie-overzicht van apparaten welke door Koltec nog wel of mogelijk niet meer kunnen worden hersteld.

Er staat spanning op de aardpen?

Dit duidt op een te hoge aardingsweerstand. U heeft waarschijnlijk te weinig aarde en dient meer aarde te creëren door het plaatsen van meer aardpennen die met elkaar worden verbonden. De afstand tussen de pennen dient minimaal de lengte van de pen maal 3 te zijn, dus bij een aardpen van 1 meter is dat minimaal 3 meter. Pas als uw aardingscapaciteit voldoende is en de aardingsweerstand lager is dan 100 Ohm, liefst zelfs lager dan 30 Ohm dan heeft u het volledige vermogen van uw apparaat tot uw beschikking. Klik op de link voor een aardingscapaciteit test waarmee u kunt controleren of u voldoende aarding heeft.

Ik heb te weinig spanning op mijn draad?

Dit kan verschillende oorzaken hebben:
Onvoldoende aarding, meet de directe uitgangsspanning van uw apparaat. Als dit wel voldoende is dan kunt u met aarde test controleren of uw aardingscapaciteit voldoende is.
Controleer de afrastering op verlies van spanning.  Een slechte of kapotte isolator, het aangroeien van gewassen tegen een onderste draad of takken op de afrastering kunnen spanningsverlies geven. Ook zwakke verbindingen zoals knopen in kunststof draad, koord of lint veroorzaken veel overgangsweerstand. Dit geeft al snel verlies van spanning en maakt het lastiger om langere afrasteringslengtes goed op spanning te houden. Gebruik daarom metalen verbinders voor een goede doorgave van de spanning. Probeer de verschillende rasterdraden ongeveer iedere 200 meter met elkaar te verbinden. Dit versterkt het geleidend vermogen van uw geleider.

Mijn schrikdraadapparaat stoort op de radio. Hoe kan ik dat verhelpen?

Het probleem zit hier niet in de spanningsgever, maar in de afrastering zelf. Wanneer er breuk in de draad optreedt, bestaat de kans dat de boel hier gaat vonken. Dit kan ook het geval zijn bij begroeiing tegen de draad of een andere vorm van sluiting. Door het vonken onstaat de radiofrequente storing. De vonkjes zijn 's avonds goed zichtbaar, zodat de afrastering eenvoudig hersteld kan worden.